Giới thiệu về nhà trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG

Trường được thành lập tháng 8 năm 1989 mang tên trường Tiểu học Nam Dong và đến tháng 8 năm 1998 tách ra thành 2 trường là: Trường Tiểu học Nam Dong A và trường Tiểu học Nam Dong B, đến năm 2002 Trường Tiểu học Nam Dong A tách ra thành 2 trường là: Trường Tiểu học Nam Dong A và trường Tiểu học Nam Dong C. Để phù hợp với tình hình mới trường đã đổi tên thành Trường Tiểu học Lê Hồng Phong từ ngày 31 /8 /2007, có nhiệm vụ tiếp nhận học sinh con em của các thôn 4, 5, 6, 14 và thôn Trung Tâm.